به گروه کاربران گنو/لینوکس تهران خوش آمدید! 👋

خرسندیم که به ما پیوستید.

گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

انجمن گروه کاربران گنو/لینوکس تهران

چند کار هست که می توانید انجام دهید:

:speaking_head: با افزودن عکس، اطّلاعات شخصی و علایقتان به نمایه‌تان خودتان را معرّفی کنید

:open_book: با مرور گفت‌وگوهایی که در حال انجامند اجتماع را بشناسید. اگر فرسته‌ای را جالب یا مفید یافتید برای نمایش قدردانی یا پشتیبانیتان از :heart: استفاده کنید!

:handshake: با نظر دادن، هم‌رسانی دیدگاه، پرسش یا ارائه بازخورد در گفت‌وگو ها مشارکت کنید. لطفاً پیش از پاسخ یا آغاز موضوعی جدید، خط‌مشی‌های اجتماع را مرور کنید.

در صورت نیاز به کمک یا داشتن پیشنهاد، با مدیران تماس بگیرید.