در رابطه با دسته‌بندی نشست‌های گروه

این دسته‌بندی برای فهرست کردن نشست‌های گروه کاربران :gnu:/:linux: تهران، گفت‌وگو در مورد آن‌ها و بارگذاری رسانه‌های مرتبط با آن‌هاست.

لطفاً از ارسال بی‌مورد در این دسته‌بندی بپرهیزید.